Historisk tidslinje

1400

Det stadfæstes på tinge, at Borbjerg Mølle ikke ejes af nogen, på trods af at møllen i slutningen af 1300 tallet ejedes af Niels Jepsen på Eskjær i Himmerland

1409

Peder Lykke køber Borbjerg Mølle af ridder Krag og fru Elne for syv mark i sølv

1418

Biskop Peder Lykke i Ribe giver Borbjerg Mølle til bispestolen i Ribe.

1438

Herregården Landting overtager Borbjerg Mølle.

1446

Bispestolen i Ribe overtager igen Borbjerg Mølle.

1533

Herregården Landting får Møllen overdraget af kirken.

1688

Thomas Juul nævnes som møller i Borbjerg.

1705

Jens Møller er fæstebonde i Borbjerg Mølle, jfr. antegnelse

af 11/12 1705 ved kopskattens 2. termin.

1743

Poul Møller er fæstemølle i Borbjerg Mølle. Han ejer 100 rigsdaler.

1761

Borbjerg mølle ejes af Palstrup, men beboes af Niels Nielsen Damgaard.

Der gives en god beskrivelse af møllen i forb. med amtmændenes

indberetninger dette år.

1774

Søren Sørensen er fæstebonde på Borbjerg Mølle, og indtil 1803 ejes

møllen af Niels Sehested på Rydhave.

1803

Just Thorning køber Borbjerg Mølle fri af fæste fra Rydhave.

Søren Sørensen er fratrædende fæster.

1838

Christen Skjærlund Damgaard køber Borbjerg Mølle af skifteretten efter Thornings død.

1872

Lars Christensen køber Borbjerg Mølle af Damgaard.

1898

Niels Mundbjerg overtager Borbjerg Mølle efter sin svigermor, der er enke efter Lars Christensen.

1919

Johs. Kobborg køber Borbjerg Mølle af Niels Mundbjergs enke.

1931

Der åbnes sommerrestauration i Borbjerg Mølle.

1963

Lis og Jørgen Schrøder køber møllen og bygger eksisterende ladebygninger om til hotelværelser.

1972

Birthe og Hans Pedersen køber Borbjerg Mølle og viderefører ombygningen.

1987

Esther og Carl Jensen køber Borbjerg Mølle og starter en

gennemgribende restaurering og modernisering af såvel krobygningen

som værelsesfløje. 1. juni 2017 kunne Esther Jensen fejre sit 30 års jubilæum som kromutter.

Carl Jensen døde i 2005.​

2018

Bjørn Bitsch og Ashli Williamson & Malene og Mark Harpøth køber Borbjerg Mølle Kro & Hotel 1. maj 2018 og kroen føres videre som tidligere, med spændende nye tiltag.

Her ligger vi​...

​Firma:

Borbjerg Mølle Kro & Hotel

​Telefon:

+45 97 46 10 10

tripadvisor-logo findsmiley fb