Borbjerg Mølle Golf

Handicap tabel

Damer & Herre

​Handicap Indeks

​0,6 - 1,6

Lane handicap

1​

​Handicap Indeks

​30,5 - 31,5

Lane handicap

28​

​Handicap Indeks

1,7 - 2,7

Lane handicap

2

​Handicap Indeks

31,6 - 32,6

Lane handicap

29

​Handicap Indeks

2,8 - 3,8

Lane handicap

3

​Handicap Indeks

32,7 - 33,7

Lane handicap

30

​Handicap Indeks

3,9 - 4,9

Lane handicap

4

​Handicap Indeks

33,8 - 34,8

Lane handicap

31

​Handicap Indeks

5,0 - 6,0

Lane handicap

5

​Handicap Indeks

34,9 - 35,9

Lane handicap

32

​Handicap Indeks

6,1 - 7,1

Lane handicap

6

​Handicap Indeks

36,0 - 37,0

Lane handicap

33

​Handicap Indeks

7,2 - 8,2

Lane handicap

7

​Handicap Indeks

37,1 - 38,1

Lane handicap

34

​Handicap Indeks

8,3 - 9,3

Lane handicap

8

​Handicap Indeks

38,2 - 39,2

Lane handicap

35

​Handicap Indeks

9,4 - 10,5

Lane handicap

9

​Handicap Indeks

39,3 - 40,3

Lane handicap

36

​Handicap Indeks

10,6 - 11,5

Lane handicap

10

​Handicap Indeks

40,4 - 41,4

Lane handicap

37

​Handicap Indeks

11,6 - 12,6

Lane handicap

11

​Handicap Indeks

41,5 - 42,6

Lane handicap

38

​Handicap Indeks

12,7 - 13,7

Lane handicap

12

​Handicap Indeks

42,7 - 43,7

Lane handicap

39

​Handicap Indeks

13,8 - 14,9

Lane handicap

13

​Handicap Indeks

43,8 - 44,8

Lane handicap

40

​Handicap Indeks

15,0 - 16,0

Lane handicap

14

​Handicap Indeks

44,9 - 45,9

Lane handicap

41

​Handicap Indeks

16,1 - 17,1

Lane handicap

15

​Handicap Indeks

46,0 - 47,0

Lane handicap

42

​Handicap Indeks

17,2 - 18,2

Lane handicap

16

​Handicap Indeks

47,1 - 48,1

Lane handicap

43

​Handicap Indeks

18,3 - 19,3

Lane handicap

17

​Handicap Indeks

48,2 - 49,2

Lane handicap

44

​Handicap Indeks

19,4 - 20,4

Lane handicap

18

​Handicap Indeks

49,3 - 50,2

Lane handicap

45

​Handicap Indeks

20,5 - 21,5

Lane handicap

19

​Handicap Indeks

50,3 - 51,4

Lane handicap

46

​Handicap Indeks

21,6 - 22,6

Lane handicap

20

​Handicap Indeks

51,5 - 52,5

Lane handicap

47

​Handicap Indeks

22,7 - 23,7

Lane handicap

21

​Handicap Indeks

52,6 - 53,6

Lane handicap

48

​Handicap Indeks

23,8 - 24,8

Lane handicap

22

​Handicap Indeks

53,7 - 54,7

Lane handicap

49

​Handicap Indeks

24,9 - 25,9

Lane handicap

23

​Handicap Indeks

54,8 - 55,8

Lane handicap

50

​Handicap Indeks

26,0 - 27,0

Lane handicap

24

​Handicap Indeks

55,9 - 57,0

Lane handicap

51

​Handicap Indeks

27,1 - 28,2

Lane handicap

25

​Handicap Indeks

57,1 - 58,1

Lane handicap

52

​Handicap Indeks

28,3- 29,3

Lane handicap

26

​Handicap Indeks

58,2 - 59,2

Lane handicap

53

​Handicap Indeks

29,4 - 30,4

Lane handicap

27

​Handicap Indeks

59,3 - 60,3

Lane handicap

54

Slope herre & damer 102

Borbjerg Mølle Kro - Borbjerg Møllevej 3, 7500 Holstebro - Telefon: +45 97 46 10 10 - E-mail: info@borbjergmill.dk